Home

Chemie op school is een lesmethode voor de derde klas van het voortgezet onderwijs, afdelingen havo en vwo. De website is opgebouwd uit negen hoofdstukken. Het doen van practica staat hierbij centraal.Telkens wordt een stukje theorie behandeld waarna vervolgens practica worden uitgevoerd. De leerling leert daarbij de benodigde soorten glaswerk (met hulpmiddelen) en de basis laboratoriumtechnieken. In elk hoofdstuk wordt de theorie in stappen doorlopen door middel van vragen en opdrachten.
Aan het einde van elk hoofdstuk is aangegeven wat de leerling moet kennen en kunnen. Elk hoofdstuk bevat ook een aantal extra opdrachten ter voorbereiding op het proefwerk. Alle antwoorden zijn ook te vinden op de website.De methode geeft een goede voorbereiding op de (examen)stof die wordt behandeld in de bovenbouw. In de methode zit veel verdieping en zijn er veel extra oefenopgaven.
De methode is geschikt om als naslagwerk te gebruiken in de bovenbouw. Om leerlingen een beeld te geven van de bovenbouw, worden ook begrippen uit de bovenbouw behandeld.